Diaconie

Vanaf het allereerste begin heeft de kerk als een van haar belangrijkste taken gezien: het helpen van mensen die in de knel zitten en niet voor zichzelf kunnen opkomen, dichtbij en veraf.
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord Diakonia. Het betekent dienst, dienen.
Behalve het diaconaat, de hulp aan mensen dichtbij, in stad en regio, is er ook het werelddiaconaat. Dat wil zeggen hulp –voor korte of langere tijd– aan mensen elders in de wereld.
Ten diepste is elk gemeentelid diaken; daarom wordt iedereen uitgenodigd zijn of haar bijdrage te leveren. Niet alleen door het geven van geld maar ook door zijn/haar talenten in te zetten voor onze medemens. Alleen op deze manier kan de opdracht “Omzien naar elkaar en verbonden zijn met elkaar” waargemaakt worden.
Wilt u meedoen, laat het weten via diaconie@pgvelp.nl

Klik hier voor de organisatie van de Diaconie

De Diaconie is actief bezig met: