Organisatie

Leden Diakonie

De diaconie bestaat op dit moment (mei 2023) uit 3 diakenen, 2 diaconale rentmeesters en 3 diaconaal medewerkers waarvan 1 BART (Bijzonder Ambtsdrager Rouw- en Trouwdiensten)):

Arthur Ohm, voorzitter
Seia Moet-Boekema, secretaris en lid DIANA
Gerry Kisjes-de Haas, BART,/diaconaal medewerker
Menno Dubbeldam, diaconaal rentmeester, Werelddiaconaat en schrijfacties Amnesty International
Renate Grimm, diaconaal medewerker en medeorganisator Seniorenmiddagen rond Pasen en Kerst
Judith Polman, Werelddiaconaat en diaconaal medewerker
Frits de Rek, diaconaal rentmeester
Corry Venneman-Vermeer, diaken, medeorganisator Seniorenmiddagen rond Pasen en Kerst en coördinator Vakantietas
Gastlid Diaconie ds. Dirk Jan Brans
 
Collectanten
De diakenen worden in de kerkdiensten bij het collecteren bij toerbeurt bijgestaan door een aantal collectanten, zij draaien ongeveer 1x per 6 weken mee.

De taken van de Diaconie:

Samen met de ouderlingen vormen de diakenen de Kerkenraad.
De diaconie probeert haar dienstbaarheid aan God en mensen invulling te geven op de volgende manieren:

 • het verdelen van collectes en giften die door de Diaconie zijn ingezameld
 • het beheren van diaconale gelden en bezittingen
 • het bevorderen van het welzijn van kwetsbare mensen in onze samenleving; te denken valt aan zieken, ouderen, eenzamen of slachtoffers van onrecht, geweld of andere problemen
 • meewerken aan de opdrachten vanuit Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
 • toerusting van de gemeente door te informeren over lopende projecten en motiveren tot het assisteren bij de uitvoering hiervan
 • door dienst te doen in de kerkdiensten en bij de viering van het Heilig Avondmaal
 • actief deel te nemen in werkgroepen binnen en buiten de kerk, zoals DIANA en SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal, etc.

Andere activiteiten van de Diaconie 

Voedselbank
Elke laatste zaterdag van de maand kunnen mensen tijdens de inzameling van oud papier en plastic en metalen doppen houdbare artikelen voor de Voedselbank inbrengen. De ingezamelde spullen gaan naar het Velpse uitgiftepunt van de Voedselbank aan de Schoolstraat en deze worden meegegeven aan cliënten die daar hun wekelijkse boodschappenpakket komen ophalen. Het meest nodig zijn artikelen om een voedzame maaltijd te kunnen samenstellen, daarnaast zijn toiletartikelen, waspoeder e.d. flink duurder geworden en deze artikelen zijn dan ook van harte welkom!
Alle artikelen mogen niet over de houdbaarheidsdatum zijn.
Wat u verder kunt inbrengen ziet u bij het kopje ‘Voedselbank’ bij Diaconie op deze website.
 
Eierenactie
Elk jaar rond Pasen organiseren wij de Eierenactie. Voorheen werden door gemeenteleden eieren ingebracht maar dat werden er steeds minder.
Vanaf 2024 wordt een collecte voor de Eierenactie gehouden, de eieren worden gekocht bij een biologische kippenboer hier in de regio en worden meegegeven aan cliënten van de Velpse Voedselbank in het uitgiftepunt aan de Schoolstraat.

Vakantietas
In samenwerking met de kerken binnen DIANA wordt vlak voor de zomervakantie de Vakantietas georganiseerd. Basisschoolkinderen uit bijstandsgezinnen en/of gezinnen met een krappe beurs krijgen een rugzakje uitgereikt met daarin leuke dingen om in de zomervakantie te gaan doen, zoals een dagje dierentuin of attractiepark en speeltuin, een mooie en leerzame speurtocht bij Natuurmonumenten, een boek, een tegoedbon van Intertoys en wat drinken en snoep. Zo kunnen deze kinderen, die bijna nooit met vakantie gaan, na de zomervakantie op school ook vertellen over wat zij in hun vakantie allemaal hebben gedaan.
In 2023 hebben we naast de gemeente Rheden (zij benaderden voor ons de bijstandsgezinnen) ook Vluchtelingenwerk, Stichting Leergeld en de Voedselbanken in Dieren, Rheden en Velp benaderd. In totaal zijn rond 260 kinderen blij gemaakt met een goedgevulde Vakantietas. In de kerken binnen DIANA wordt gecollecteerd voor de Vakantietas, daarnaast leveren fondsen een bijdrage en geven bedrijven e.d. flinke kortingen waardoor wij steeds ruim gevulde tasjes kunnen meegeven aan de kinderen.

Aktie Kersttas
Al ruim 10 jaar lang wordt in december de Aktie Kersttas georganiseerd door Stichting STRAK (voorheen Stichting Mensen in de Bijstand) en kerken binnen DIANA. Voorheen brachten inwoners houdbare artikelen in en werden er ruim 300 flink gevulde tassen meegegeven aan inwoners met een krappe beurs. Maar sinds Corona kopen we kerstpakketten in met daarin nuttige en lekkere artikelen zodat deze mensen ook wat feestelijks op tafel kunnen zetten met Kerst. In 2022 zijn 425 pakketten uitgereikt. De kerken binnen DIANA en diverse fondsen hebben dit mogelijk gemaakt door gulle bijdragen,

Zo kunt u de Diaconie steunen:

   •  U kunt geld geven via het banknummer van de diaconie: NL50 RABO 0369 7717 88 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Velp.
   • Wilt u actief deelnemen aan het werk van de diaconie? Neemt u dan contact op met de voorzitter of secretaris, email diaconie@pgvelp.nl

 

Privacybeleid:

Wij conformeren ons aan het Privacybeleid van de Protestantse Gemeente Velp.