Bankrekeningen Protestantse Gemeente Velp

Jaarlijkse Kerkelijke bijdrage 

U kunt uw lidmaatschapsbijdrage overmaken via het banknummer:
NL95 RABO 0373 7343 01 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp

 

Vrijwillige bijdrage Lef!

U kunt uw bijdrage voor Lef! overmaken op:
NL23 RABO 0373 7343 36 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp

 

Overige vrijwillige bijdragen

NL 45 RABO 0373 7343 28 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp

 

Diaconie Protestantse Gemeente Velp

Een gift aan de Diaconie is niet voor de kerk zelf bestemd, maar voor mensen binnen en buiten de kerk, of voor een project. U kunt geld geven via het banknummer van de Diaconie: NL50 RABO 0369 7717 88 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Velp.

 

Energiefonds Diaconie Protestantse Gemeente Velp

De diaconie van de Protestantse Gemeente Velp wil mensen in energiearmoede in het dorp helpen. De bedoeling is niet het ‘betalen van’ de energierekening, maar het ‘bijdragen aan’
U kunt doneren op het speciale bankrekeningnummer van de Diaconie   NL11 RABO 0316 0175 15   t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Velp; o.v.v. Energiefonds

 

Stichting Muziek en Orgelcultuur Grote Kerk Velp

NL89 RABO 0360 1682 80 tnv stichting MOGKV
De stichting is een culturele ANBI
www.mogkv.nl
Meer informatie over het orgel vindt u hier

 

 

Kerkbalans 2024

Collectes en Digitaal geven

Tijdens de dienst kunt u contant geld in de collectezak doen.
U kunt ook uw bijdrage aan de collecte digitaal overmaken via onze eigen pgvelp app, zie hier voor de uitleg

Klik hier voor meer informatie over geven via GIVT.

Wij hebben gele 2-euromunten en blauwe 1-euromunten.
De gele munten worden verpakt per 25 stuks = €50
De blauwe munten worden verpakt per 50 stuks = €50
U kunt deze munten kopen door het gewenste bedrag (meervoud van €50 dus) over te maken naar bankrekeningnummer
NL79 RABO 0373 7342 98 o.v.v. “Collectemunten blauw en/of geel en naam en adres”.
Het gewenste wordt zo mogelijk overhandigd in de kerk en anders thuis bezorgd.
Door overmaking van uw gift of bijdrage beschikt u over een betalingsbewijs voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Schenken of nalaten aan Protestantse Gemeente Velp

De Protestantse Gemeente Velp vervult graag een plek in de samenleving voor iedereen. De deuren
van de kerk staan voor iedereen open. In de jaarplannen van de kerk wordt daarom altijd duidelijk
gefocust op bepaalde doelgroepen. We willen graag een plek zijn en blijven waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen verbinden.

De activiteiten die de kerk ontwikkelt om haar plek in de samenleving te vervullen kost uiteraard geld.
Dit zijn onder andere de kosten voor de gebouwen, salariskosten, administratiekosten, enzovoorts.
De inkomsten van de kerk lopen al jaren terug. De verwachting is dat het in de toekomst steeds
moeilijker wordt om de bestaande activiteiten te blijven ontplooien.
Naast de bijdragen die de kerk ontvangt uit de collectes, is het ook mogelijk om de Protestantse
Gemeente Velp financieel bij te staan door middel van een schenking of erfenis. De wijze waarop
dit kan plaatsvinden, lichten we graag toe. Klik hier om verder te lezen.