Missie

Wij willen graag een open plek zijn voor ontmoeting met God en met elkaar, waar mensen zich gekend en herkend weten en waar ze geaccepteerd worden zoals ze zijn – eenieder met haar of zijn eigen bijzonderheden. Ontmoeten en verbinden – dat zijn onze kernwoorden.

​De PG Velp is een pluriforme gemeente. Dat wil zeggen dat veel mensen geregeld naar de zondagse dienst komen en anderen zo nu en dan. Zij nemen bijvoorbeeld wel deel aan een gesprekskring doordeweeks. De een staat graag midden in de gemeente, de ander liever meer aan de rand. Mensen zijn verschillend en staan ook verschillend in het geloof. Toch vormen wij één gemeente en zoeken samen naar verdieping in de ontmoetingen rond levensvragen en Bijbelse verhalen.

Mensen ontwikkelen hun eigen spiritualiteit. Onze geloofsgemeenschap wil in een sfeer van openheid een ontmoetingsplek bieden aan ieder die in gesprek wil rond geloofs- en levensvragen. En we willen midden in de samenleving staan en inspelen op de vragen van deze tijd.

Een gemeenschap vraagt om betrokkenheid. De gemeenschap is ook in beweging. Mensen verbinden zich minder dan vroeger voor lange tijd aan een organisatie. En: als het om geloven gaat, is de kerk niet meer de enige aanbieder op de markt van spiritualiteit.  Toch is er in Velp sprake van een instroom van nieuwe mensen, jong en oud, om allerlei redenen. Telkens weer verwonderen we ons over hoe het hier gaat in Velp.

We hebben vertrouwen in de toekomst.

Hier kunt u het jaarplan 2023-2025 van onze Protestantse Gemeente Velp inzien.