Groene Kerk

Groene Kerkenactie

Samen naar een duurzame kerk met hulp van andere kerken. Dat is wat onze gemeente graag wil. We willen echt handen en voeten geven aan de Groene Kerk en daarom informeren we u over de achtergrond ervan.

Kerken en geloofsgemeenschappen hebben alles in huis om mensen te motiveren zich verantwoordelijker te gedragen en dit als geloofsgemeenschappen ook in de praktijk te brengen. Dat helpt om zichtbaar en positief mee te doen aan alles wat er nodig is om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl in te dammen. Denk aan klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier en afnemende biodiversiteit.

GroeneKerkenactie is daarbij een bron van informatie voor geloofsgemeenschappen. Er is een toolkit en er zijn netwerkmogelijkheden. Zo wordt ‘gluren bij de buren’ meteen lucratief. Dat hebben we zelf ook al ervaren door de goede contacten met onze buurkerk in Dieren.

Op weg zijn, is het begin

Duurzaamheid kun je op allerlei manieren vorm geven in je eigen omgeving. In het klein en in het groot. Wanneer een kerk een aantal duurzame stappen heeft genomen en heeft besloten elk jaar één duurzame stap te zetten, ontvangt de kerk een GroeneKerkenbordje. Dit bordje hangt inmiddels al op de muur van de Grote Kerk. We hoeven dus als  geloofsgemeenschap niet al volledig duurzaam te zijn om aan te kunnen sluiten. Op weg zijn, is het begin en via GroeneKerkenactie laat je zien dat je op weg bent.

Waar komt GroeneKerkenactie vandaan?

Het is een initiatief van Kerk in Actie en Tear. Kerk in Actie wil geïnspireerd door Jezus Christus, delen wat hen gegeven is. Om zo in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visiedocument ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping. Tear wil het Koninkrijk van God zichtbaar maken, om zo onrecht en armoede uit te bannen. Tear heeft een holistische kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent.

Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. Geloof betekent invulling geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep (rentmeesterschap). Verduurzaming hoort bij de missie van kerk-zijn en geloven.

Inzameling oud papier, plastic doppen en kroonkurken

Elke laatste zaterdag van de maand kan oud papier, plastic doppen en kroonkurken gebracht worden naaaar de Grote Kerk , Kerkstraat 32 in Velp

Kerk en Milieu

Op de site  Kerk en Milieu vindt u veel informatie en een overzicht van alle komende evenementen.

Groene Team

Een aantal mensen binnen onze gemeente hebben zich aangesloten bij het Groene Team en werken aan stappen welke we graag willen zetten om te verduurzamen. cvk@pgvelp.nl