Oud Papier, plastic doppen en kroonkurken

Iedere laatste zaterdag van de maand heeft u tussen 8.30 uur en 11.30 uur gelegenheid om bij de Grote Kerk het oud papier in te leveren. Er staat daar dan een grote container. Ook halen de papiermeesters in een kleine wijk het oud papier huis-aan-huis op.

De opbrengst van het oud papier – ongeveer € 500 per maand – is meestal bestemd voor het onderhoud van de Grote Kerk en het orgel. Vanaf 2014 werd er geld ingezameld voor het aanbrengen van twee bevrijdingsramen van Velp, in de Grote Kerk. Die zijn inmiddels klaar en in 2015 onthuld.

Heeft u zin en tijd om ons twee keer per jaar te assisteren bij de inzameling van papier? U bent van harte welkom. Wilt u voordat u dit definitief toezegt eens meedraaien, dan kan dit ook. U kunt hiervoor contact opnemen met Dick v.d. Kolk, Tel 0655194890: of Jan Richter, Tel: 0621611815

Ook plastic doppen kunnen ingeleverd worden. Regionale afvalverwerkers geven een vergoeding per kilo plastic doppen. Het plastic dient dan weer als grondstof voor nieuwe producten. Via zogenaamde regionale inzamelpunten en depots worden miljoenen doppen ingezameld, gesorteerd en klaargemaakt voor verdere recycling. Deze vergoeding komt ten goede aan het KNFG dat hulphonden opleidt. Regionale afvalverwerkers geven een vergoeding per kilo plastic doppen.

Het gaat om uitsluitend de hard plastic doppen van bijvoorbeeld:

  • Fruitpakken (sinaasappelsap)
  • Mineraal of spuitwater
  • Sportdranken en frisdranken
  • Zeep- en shampooflessen (NB: niet de flessen zelf)
  • Pindakaas- en chocoladepastapotten
  • Hardplastic doppen van ketchupflessen (NB: niet de flessen zelf)
  • Doppen van melkpakken en Optimel drinkyoghurt pakken
  • Enz.

Graag doen we wel het zeer dringende verzoek om:

  • De doppen schoon en droog in te leveren
  • Eventuele andere materialen te verwijderen (karton, rubbertjes, metaal en foampjes) 

Naast de plastic doppen, kun je nu ook kroonkurken  (van flesjes bier en frisdrank) verzamelen en  inleveren. De opbrengst hiervan komt ten goede van de stichting KiKa. De kroonkurken graag apart aanbieden en niet in hetzelfde zakje als de plastic doppen