Privacy

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken. De privacy-verklaring kunt u hier inzien.

Het beleid van de PG Velp inzake persoonsgegevens kunt u hier bekijken.