Organisatie

De Protestantse Gemeente Velp (PG Velp) is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). We hebben ruim 1000 leden. We werken in een aantal zaken samen met kerken uit de directe omgeving.  Profielschets Gemeente

Taakgroepenstructuur

De Protestantse Gemeente Velp kent een taakgroepenstructuur. De kern ervan is dat elke taakgroep in hoge mate verantwoordelijk is voor het eigen werkterrein en ook een eigen budget en begroting heeft. Ook kan een taakgroep weer werkgroepen (subgroepen) hebben.

Kerkenraad

De Kerkenraad is het bestuur van de PG Velp. Die stelt het beleid vast en ook de begroting en de jaarrekening.

De uitvoering van het beleid wordt door veel taakgroepen gedaan, waarbij in elke taakgroep een vertegenwoordiger zitting heeft vanuit de kerkenraad.
De kerkenraad is eindverantwoordelijke.

Klik hier voor een organogram

Klik hier voor het Plaatselijk Reglement