Kerkenraad

Ds. Dirk Jan Brans,
predikant
ds.brans@pgvelp.nl

Ds. Diemer de Jong
predikant
ds.dejong@pgvelp.nl

Ton Schimmel
voorzitter a.i.
voorzitter@pgvelp.nl

Marja Rutten
scriba a.i.
scriba@pgvelp.nl

vacature
voorzitter diaconie

Seia Moet,
secretaris diaconie

Menno Dubbeldam,
Kerk in Actie

Corry Venneman
diaken

Janny Zweers
penningmeester

Kerkrentmeesters

cvk@pgvelp.nl

 

Ton Schimmel
voorzitter CKRM

Eise Lensink,
penningmeester CKRM

Pastoraal Ouderlingen

pastoraat@pgvelp.nl

 

Marja Rutten
Pastoraal ouderling

Chris Scharten
Pastoraal ouderling

Heleen Oosterbroek
Pastoraal ouderling