Geschiedenis Parkstraatkerk

In 1845 kwam er behoefte aan een eigen kerkgebouw in Velp. Het duurde tot 1873 voor men een stuk grond gekocht had op de hoek van de Wilhelminastraat en de Bergweg. Op deze grond werd de eerste kerk gebouwd. In 1913 was er behoefte aan een grotere kerk. Men kocht een stuk grond aan de Parkstraat en bouwde daar een fraaie kerk met 600 zitplaatsen, die in 1915 feestelijk in gebruik werd genomen.

Lees het e-book over de geschiedenis van de Parkstraatkerk in Velp: