Voedselbank

Doelgroep

Mensen die het ‘t hardst nodig hebben. Dit zijn mensen die via een hulpverlenende instantie bij de Voedselbank worden aangemeld. Om te beoordelen of iemand een voedselpakket krijgt, hanteert de voedselbank landelijke regels en criteria. Hier vindt u een samenvatting van deze toekenningscriteria (geldig vanaf 1 januari 2023).
Wanneer u in nood verkeert en denkt voor een voedselpakket in aanmerking te komen dan kunt u voor info contact opnemen met de Diaconie via email diaconie@pgvelp.nl  

Voedselpakket aanvragen

Iemand die in aanmerking wil komen, moet aangemeld worden door een (professionele) hulpverlener. Het is dus zaak om hierover contact op te nemen met de bij uw situatie betrokken hulpverlener. Hulpverleners zijn of worden op de hoogte gesteld van de mogelijkheden van de Voedselbank.

De inhoud van een voedselpakket

De Voedselbank is afhankelijk van donaties van voedselproducenten. Het is elke week weer afwachten wat er in de pakketten kan worden gestopt. Onze vrijwilligers stellen elke week weer een nieuw pakket samen. Voor zover mogelijk wordt een evenwichtig, verantwoord voedselpakket samengesteld, volgens de ‘schijf van vijf’.

Voorwaarden voor het aanvragen van een pakket

Bepalend is het bedrag dat mensen maandelijks tot hun beschikking hebben als leefgeld. Wie beneden een bepaalde grens komt, kan een pakket bij de Voedselbank aanvragen, via de hulpverlening.

Noodhulp

Voor tal van problemen waar minima mee kampen zijn al diverse hulpinstanties. De Voedselbank is een aanvullende mogelijkheid om de directe (voedsel)nood te lenigen en is dus bedoeld als noodhulp. De (politieke) discussie waarom mensen in deze situatie terecht zijn gekomen en de taak om hier wat aan te doen ligt op het terrein van andere organisaties.

Houdbaarheidsdatum

Wij houden ons beslist aan de regels en al het voedsel dat via de Voedselbank verdeeld wordt voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, dus ook aan de houdbaarheidscriteria zoals de leverancier aan ons heeft doorgegeven en/of de Voedsel en Warenautoriteit ons voorschrijft. Hier wordt door ons streng op gecontroleerd.

De kerk doet mee

Vanaf januari 2014 staan in de Grote Kerk drie grote manden, twee manden bij de hoofdingang en één in het Rondeel. Iedereen kan daar voedingsmiddelen in doen rond de kerkdiensten op zondag, maar ook door de week rond vergaderingen.
Bij de manden hangt een lijst van boodschappen die nodig zijn.
Wat u in de voedselmanden kunt doen:

. koffie, thee
. suiker, koffiecreamer/koffiemelk
. Brinta, muesli
. meel, pannenkoekenmix, olie
. pasta, rijst, mix voor pasta of rijst
. groenten en fruit in blikken of potten
. soep in blik of pakje
. blikjes ragout of vis
. vlees in blik of rookworst
. zoet broodbeleg in potten of pakken
. pakken vruchtensap
. wasmiddel, wasverzachter
. afwasmiddel, schoonmaakmiddel
. toiletzeep, handpompje met zeep
. shampoo, douchegel, bodylotion
. tandpasta, tandenborstel
. koek, chocolaatjes, chips, nootjes
. toastjes, crackers e.d.
. rondom feestdagen: servetten, kaarsen
Geen alcoholische dranken!
Alles dient nog een flinke periode houdbaar te zijn.

U kunt de Voedselbank ook financieel steunen, zij zijn namelijk volledig afhankelijk van giften. Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer
NL50 RABO 0369 7717 88 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Velp.
U kunt ook gebruik maken van het donateursformulier. Dit formulier vindt u ook in de voedselmanden in de kerkzaal en het Rondeel.