DIANA

Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding (DIANA)
in de gemeenten Rheden en Rozendaal

​​Het is goed om als kerken samenwerking en overleg te zoeken als het gaat om het signaleren en bestrijden van armoede.
Door de krachten te bundelen en één aanspreekpunt te creëren kunnen we meer bereiken, ook in overleg met de instanties die te maken hebben met armoede.
Daarom is in 2003 het oecumenisch platform DIANA gevormd, waar diaconieën en parochiële caritasinstellingen van de samenwerkende kerken elkaar ontmoeten en bijstaan.

De doelen van DIANA

 • het uitwisselen van kennis en ervaring met betrekking tot armoede tussen de aangesloten diaconieën en caritasinstellingen.
 • het kritisch volgen en bespreken van het gemeentelijk minimabeleid
 • het bevorderen van de deskundigheid van de Diaconieën en Parochiële Caritasinstellingen (PCI’s) op dit punt
 • een aanspreekpunt namens de kerken te zijn voor de verschillende instanties binnen de burgerlijke gemeenten Rheden en Rozendaal die worden geconfronteerd met armoede.
 • onderlinge kennisuitwisseling op alle overige diaconale terreinen
 • samen optrekken en de krachten bundelen voor speciale acties zoals de jaarlijks georganiseerde Aktie Kersttas en de Vakantietas

Armoede
Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. Toch stijgt in 2023 het aandeel personen in armoede tot 7,6%, voor kinderen is dat zelfs 9,5%.
Er zijn veel mensen –ouderen en eenoudergezinnen met opgroeiende kinderen– die al jarenlang van een minimuminkomen moeten rondkomen. Door langdurig onder het sociale minimum te leven dreigen deze mensen te vereenzamen en door de maatschappij buitengesloten te worden.
De bestaande voorzieningen waar zij een beroep op kunnen doen schieten tekort en functioneren voor hen niet goed. In sommige gevallen is er zo’n forse opeenstapeling van tegenslag en ellende dat alleen noodhulp nog enige soelaas kan bieden.
Daaraan kunnen wij het volgende doen.
DIANA onderhoudt contact met onder andere de Cliëntenraad van de gemeente Rheden, Stichting STRAK (voorheen Stichting Mensen in de Bijstand) en de Voedselbank Arnhem en Omstreken. Ook zijn er nauwe contacten met beide burgerlijke gemeenten, de Sociale Dienst en Incluzio (Incluzio ondersteunt inwoners in wijken en buurten, samen met gemeenten en partners).

We organiseren elk jaar in december de Actie Kersttas waarbij we vele inwoners met een krappe beurs rond de feestdagen in de vorm van een pakket wat extra’s aanbieden. In het pakket zitten zowel nuttige als feestelijke artikelen om wat licht te brengen in de gezinnen zodat zij iets extra’s hebben met Kerst.

Daarnaast wordt elk jaar de Vakantietas georganiseerd voor basisschoolkinderen uit bijstandsgezinnen en gezinnen met een krappe beurs. De kinderen krijgen vlak voor de zomervakantie een rugzakje met allerlei leuke dingen.
De kerken collecteren om het nodige geld bij elkaar te krijgen en daarnaast draagt een fonds fors bij en geven winkeliers, attractieparken e.d. forse korting.

DIANA is een initiatief van de samenwerkende kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal. De volgende kerken participeren in DIANA:

 • Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom (gefuseerd sinds Pinksteren 2023 van PG Dieren, Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord Oost)
 • Evangelische Gemeente Dieren
 • Rooms-Katholieke Parochie Emmauskerk Dieren (Eusebiusparochie)
 • Evangelie Gemeente De Spreng
 • Protestantse Gemeente Ellecom/De Steeg
 • Protestantse Gemeente Rheden
 • Protestantse Gemeente Rozendaal
 • Volle Evangeliegemeente De Hoeksteen Velp
 • Protestantse Gemeente Velp

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact op met het secretariaat van DIANA via secretariaat.diana@gmail.com

DIANA werkt samen met de volgende organisaties:

www.voedselbankarnhem.nl
www.rheden.nl
www.rozendaal.nl
www.uitdeschulden.nu/rheden-rozendaal
www.stichtingstrak.nl