Amnesty International

Mensenrechten beschermen burgers tegen machtsmisbruik van overheden. Ze zijn verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, nationale grondwetten en internationale verdragen. Amnesty staat pal voor handhaving van zowel de klassieke als de sociaal-culturele mensenrechten.

Bijna elke eerste zondag van de maand is er een schrijfactie voor Amnesty International. In de kerk liggen handtekeningenlijsten, waarop u kunt tekenen voor een Amnesty-actie.
Vaak gaat het om situaties waarin het recht op vrijheid van meningsuiting, godsdienstuitoefening, eerlijke procesvoering, toegang tot een advocaat of medische zorg en recht op huisvesting niet is gewaarborgd.

U wordt daarover geïnformeerd via Lef!, via heNieuws op deze website en via afkondiging alsmede via de beeldschermen in de kerk.

Via de lokale Amnestygroep Velp-Rozendaal worden de petitielijsten rechtstreeks doorgestuurd naar de autoriteiten in het land waarvoor de schrijfactie is gehouden. Zodra een schrijfactie positief nieuws oplevert wordt dat gemeld via het kerkblad LEF! of tijdens een kerkdienst.

 Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Menno Dubbeldam via dit contactformulier of
tel:
06 55213032