Houdt dan de lofzang gaande….

Deze oproep uit Psalm 107 viel de afgelopen Coronaperiode niet mee.
Geen gemeentezang en op een bepaald moment zelfs helemaal geen zang meer tijdens de erediensten.
Wie heeft het niet gemist?
Ik denk iedereen.
Het gemis en de roep om samen te kunnen zingen is gehoord en daaruit is het volgende initiatief ontstaan: iedere eerste donderdag van de maand wordt er een samenzang moment in de Grote Kerk georganiseerd. Iedereen die van zingen houdt of graag naar samenzang luistert is daarbij welkom. Samen zingen van liederen uit het Liedboek, uit het oude Nieuwe Liedboek, Psalmen, liederen uit Taizé en Iona, maar ook uit de Bundel van Joh. de Heer, Glorieklokken of oude psalmberijming. Heeft u zelf een suggstie of een lievelingslied? Als meezinger bepaalt uzelf wat er gezongen gaat worden.
Er wordt gezongen onder (bege)leiding van dirigent en organist Arno Vree.
Het beloven heel gevarieerde middagen te worden, waarbij natuurlijk onder het genot van koffie of thee elkaar ontmoeten ook veel ruimte krijgt.
Wilt U zingen…. zing dan mee!
Vanaf donderdag 2 september, 14.30 tot ongeveer 16.00 in de Grote Kerk.