In beweging.
Het bewegen of verplaatsen van één positie of locatie naar een andere zegt het woordenboek over beweging.
Er vindt dus een verandering plaats. Zo veranderen er regelmatig dingen.
In de wereld, in de samenleving en in ons geloven en kerk zijn. Als kerk willen we in beweging blijven om aan te blijven sluiten bij de veranderingen in de maatschappij zonder daarbij onze basis uit het oog te verliezen maar juist vanuit ons geloof handen en voeten geven aan onze opdracht. Soms moet je eerst even stilstaan zegt Ds. Diemer de Jong op blz. 4 voordat je in beweging komt..
Ook ons eigen geloof is in beweging. In de loop der jaren kun je andere inzichten krijgen door ervaringen,
bijbel lezen, bidden, gesprekken, preken en ontmoetingen. We blijven leren en onderzoeken. Onze kerkelijke gemeente is volop in beweging.
Er worden veel activiteiten georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn. Zo willen we mensen vanuit ons geloof bereiken, informeren en handvatten bieden om samen te werken aan een betere samenleving, natuur en wereld .
Zo was er op 25 mei volop beweging in en rond de kerk zoals de coverfoto gemaakt door Anne José laat zien. We hopen als redactie dat we u inspiratie kunnen bieden met de artikelen in deze Lef! om ieder op zijn of haar eigen manier in beweging te komen.

Via deze link ook digitaal te lezen