De redactie is blij met de vele positieve reacties op Lef! Er wordt met heel veel plezier en enthousiasme aan gewerkt. Ook buiten onze eigen gemeente wordt er zeer positief gereageerd  op Lef! Zo zijn de pagina’s in memoriam genoemd als ‘pareltjes’ op de website van de Zalige Zalm, kregen we vorig jaar een compliment van niemand minder dan Leo Feijen en dingt de Lef! van april mee naar de titel  kerkblad van het jaar in de verkiezing die op 25 mei gehouden wordt. Daar zijn we best trots op.

De redactie staat altijd open voor opbouwende kritiek, ideeën en bijdragen uit de gemeenten. Zo wordt het een magazin van de hele gemeente.

Door de toenemende populariteit van Lef! komt er steeds meer kopij binnen. Ook ontwikkelingen binnen de eigen gemeente vragen om extra ruimte zoals het nieuwe groene team. Het is regelmatig een hele puzzel om een aantrekkelijk en informatief blad te maken én alle kopij te kunnen plaatsen. Daarnaast zit de redactie vol nieuwe ideeën. Daarom zouden we graag wat extra pagina’s willen toevoegen zoals in het paasnummer: de puzzel, het recept, pagina 32 en 33. Aan die extra pagina’s zit echter wel een kostenplaatje vast. Helaas is het kosten/baten overzicht van Lef! nu al niet in balans en moet er behoorlijk wat geld bij gelegd worden. De komende tijd zullen we na moeten denken of en hoe we het toevoegen van de extra pagina’s zouden kunnen realiseren. Mocht u daar ideeën over hebben dan horen we dat natuurlijk graag.

Omdat de redactie vanuit de kerkenraad ook een missionaire opdracht heeft krijgen alle leden van de PG Velp het magazin toegestuurd tenzij er aangegeven wordt dat dit niet op prijs wordt gesteld. Zo bereiken we ook mensen die om welke reden dan ook nu niet naar de kerk komen.

We willen u vragen, mocht u dit nog niet gedaan hebben, indien mogelijk uw vrijwillige bijdrage voor Lef! voor dit jaar over te maken op bankrekeningnummer NL23RABO0373734336. Richtlijn is € 25,- per jaar. Mocht u de missionaire gedachte willen ondersteunen kunt u altijd een extra bijdrage doen zodat we  Lef! kunnen blijven toesturen aan gemeenteleden met een smalle beurs en gemeenteleden aan de rand van de kerk kunnen bereiken.

de redactie van Lef!