Een denkgroep heeft zich gebogen over een visie voor de toekomst van de protestantse gemeente Velp
De opdracht van de denkgroep leest u hier. Omschrijving taak voor de Denkgroep 2021
De conceptnota is voorgelegd aan de gemeente en daaruit is deze visienota ontstaan: Visienota PG Velp 2021