Zondag 11 september – Startzondag – 10 uur: kleur:groen
Lezing: Jesaja 55:1-2
Na de zomerstop, beginnen vanaf deze datum weer diverse kringen en activiteiten. In deze dienst staat het PKN-jaarthema ‘Aan tafel’ centraal. Speciale aandacht is er voor de jongeren die de overstap maken van de kindernevendienst en de catechisatie naar de tienerkerk. welkom iedereen!

Ook van u willen we een bijdrage vragen. Het thema ‘Aan tafel’ roept ongetwijfeld het beeld van lekker eten op. Wilt u daarom op de startzondag twee producten meenemen?

  1. Uw favoriete lekkernij voor bij de koffie. Denk aan taartjes, koeken, chocolade, etc., zelf gemaakt of zelf gekocht. Na de dienst kunt u gezellig bijpraten en proeven van de verschillende lekkernijen.
  2. Eén of meer producten voor de Voedselbank. We kunnen pas echt genieten, als we delen met anderen.

Bij de kindernevendienst zullen de kinderen ook een feestelijke lekkernij maken.
We hopen dat jong en oud na de koffie en de activiteiten nog even blijft ‘plakken’ voor een lekkere pannenkoek.