Ons geloof staat niet stil, maar is constant in beweging. Bij deze beweging past een nieuwe naam. Niet langer draagt ons programmaboekjeof activiteitengids de naam ‘vorming en toerusting maar heet het: ‘ontmoeten, verbinden en verdiepen’.
Dat past, denken we, beter bij onze tijd. De nieuwe naam verwoordt wat we als gemeente van Christus belangrijk vinden en waar we naar verlangen. Namelijk tijd enruimte om elkaar te ontmoeten en een levende gemeenschap te zijn waar we ons verbonden voelen met elkaar en met God. Een gemeenschap waar we ook met elkaar de diepte in durven gaan en ons gedragen weten door de Eeuwige.
Dat alles ontstaat alleen maar als we er tijd in stoppen en aandacht aan geven. Dat doen we als we elkaar ontmoeten in en na de kerkdienst. Maar bijvoorbeeld ook in een Bijbelkring voor senioren waar we naast de verdieping ook het gesprek zoeken, of in een gelegenheidskoor waar we de sterren van de hemel zingen, of bij een film of theatervoorstelling waarbij we ons laten raken door de verbeelding. Misschien zegt de ander bij een van die ontmoetingen iets dat uw hart raakt waardoor u zich verbonden weet of bemoedigd wordt of misschien wel iets van God op het spoor komt en een diepte ervaart die u nog niet kende.
Ontmoeten, verbinden en verdiepen dat doen we als geloofsgemeenschap al gaande.
Vandaar dat we ook dit jaar weer een uitgebreid en gevarieerd aanbod van activiteiten aanbieden.
Naast de activiteiten in dit boekje worden door het jaar heen vaak aanvullende activiteiten georganiseerd. Dit boekje is een momentopname van wat we hebben gepland. Houd de kerkbladen, nieuwsbrieven,mededelingen tijdens de eredienst en de lokale en digitale
media in de gaten voor het laatste nieuws.
We hopen op vreugdevolle ontmoetingen en wensen u veel plezier, inspiratie en verdieping
Het voorbereidingsteam
Dirk Jan Brans, Hendrika Jager, Frans Ort, Tiny Richter, Mariëtte Roggeveen, Marja Rutten, Ton Schimmel en Hannelies Walda
Opmaak en layout: Hannelies Walda
Uitgever: de Zalige Zalm