Lef! september is ook online te lezen via deze link, https://portal.dezaligezalm.nl/read/516/18277
Na een paar maanden van worstelen om de Lef! te maken, is het nu toch weer gelukt een volwaardig nummer te maken. Het betekent niet dat wij al nieuwe mensen hebben gevonden die met ons het nummer willen opmaken. Joke v.d. Kolk heeft besloten om te stoppen als volwaardig lid van de redactie. We zijn haar zéér dankbaar voor alles wat zij heeft gedaan voor Lef! Het zou zo fijn zijn als er wat nieuwe leden komen, die weer een frisse kijk hebben op veel dingen. Gelukkig hebben wel mensen aangeboden om te helpen bij het maken van artikelen, zoals het interview in dit nummer met Joop Minkman over de pluktuin. Het thema van dit nummer is, net als het thema van het nieuwe kerkelijk jaar, “Aan Tafel”. Dit kunnen we op velerlei manieren uitleggen. We denken aan de viering van het Heilig Avondmaal, aan de tafel met lekkernijen die we op de Startzondag willen maken en met elkaar delen èn met de mensen van de Voedselbank. Dit zijn een paar voorbeelden,’Aan tafel” gaan kan je op diverse manieren invullen. Aan tafel gaan en met elkaar van gedachten wisselen over diverse geloofsvragen en zaken, zoals o.a. in het boekje “Geloven en een heleboel zonnepanelen”wordt beschreven.        We zouden vaker met elkaar aan tafel moeten gaan zitten.   Wij wensen u weer veel leesplezier!