Gedenken is het thema van dit nummer. We gedenken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Gedenken betekent dat de verbondenheid nooit stopt. Ds. Diemer de Jong schrijft bij Verdiepen: Gedenken is present stellen, het was er en het is er nog. Niet alleen wij gedenken onze gemeenteleden, maar ook zo velen die het slachtoffer zijn van geweld en oorlog. Daarover een mooi gebed op pagina 9.Anne Remijn heeft een boek geschreven over de impact van het afscheid nemen. Prachtige gedichten met als thema: Liefde is sterker dan de dood.In deze Lef! mogen we nader kennis maken met Diemer de Jong. Op 9 november komt er weer een workshop waarin wij de zorg met u willen delen over het klimaat. Wat kunnen we wèl doen? Dick van Dorp liet zich hiervoor inspireren op de bijeenkomst Groen Gelovig2023. Op het inspiratiefestival op Terschelling hebben 15 mensen uit Velp weer inspiratie opgedaan voor het werk in onze gemeente.Er gebeurt veel in onze gemeente en dat is fijn te lezen.De redactie is erg blij datJanneke Bron zich heeft aangemeld om ons te helpen bij de opmaak van dit blad. Wij hopen dat zij er plezier in krijgt.Deze Lef! is hier online te lezen. De redactie wenst u veel gedenkwaardige momenten toe,

Tiny Richter