De wind in de zeilen is het thema van deze Lef! Een aansprekend thema blijkt, want het komt veelvuldig terug in de verschillende bijdragen voor deze maand. Zo lezen we in de verdieping van Dirk Jan dat je ook de wind in de zeilen kunt hebben bij tegenwind als je de zeilen goed gebruikt; ook heeft één van onze kosters- Ernst Wienke – verschillende spreekwoorden en associaties bij het thema als zeiler, en wist Henny Kromhout een pakkende column te schrijven. De wind, een voortstuwende kracht waarbij – bij juist gebruik van de zeilen – voortgang geboekt kan worden.Met een goede Schipper aan boord en de juiste koers worden we voortgeduwd door de wind. De toekomst tegemoet. Van U is de toekomst is het thema van dit kerkelijk seizoen. Vol vertouwen mogen we op weg gaan naar die toekomst met de wind in de zeilen.
Behouden vaart!
De Lef! van november is online te lezen via https://portal.dezaligezalm.nl/read/516/12389