Dit Pinksternummer heeft als titel: ‘De Geest krijgen’. Hoe weet je of je de Heilige Geest hebt? online te lezen via deze link
De apostel Paulus leert ons deze gevoelens te herkennen: ‘liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid [en] zelfbeheersing’ (Galaten 5:22). Influisteringen van de Heilige Geest komen vaak stilletjes en subtiel. Het overkomt je zomaar.
In dit nummer worden weer diverse activiteiten en vieringen genoemd waaruit blijkt dat de Heilige Geest zijn werk doet. Er gaat ook bij ons een frisse wind waaien. Er zijn mooie vieringen, mooie concerten en voorstellingen.
We willen ons graag laten inspireren op de informatiemarkt over bijen en in de dienst over het ‘bij-geloof’.
In dit nummer ook aandacht voor de 4- en 5 mei herdenking. Dit jaar met het landelijk thema:’Vrijheid vertelt, opmaat naar 80 jaar vrijheid’
1k wens u en mijzelf toe dat wij ons mogen laten inspireren door de gevoelens die Paulus ons noemt! De redactie wenst u fijne lees­ momenten met dit nummer.
Tiny Richter