Lieve lezers,

heet meinummer van Lef! is digitaal te lezen via https://portal.dezaligezalm.nl/read/516/17573
Hoewel we het thema van dit nummer, ‘Vrijheid’, al eens eerder hebben gebruikt, blijft zeer actueel.
We moeten er over blijven vertellen en elkaar er mee bemoedigen.
Klaas Eldering legt bij Verdiepen uit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Wanneer ben je vrij?
De diaconie nodigt u uit om bij te dragen aan collectes voor mensen die niet in vrijheid leven.
Marja Rutten en Heleen Oosterbroek mijmerden over het thema tijdens hun verblijf op Vlieland en nodigen u uit om dit ook te doen.
Leo Fijen schrijft over Titus die hem leerde dat een mens naast Christus het kwaad kan weerstaan en een teken van vrijheid kan zijn. Jannie Blok beaamt dit met het gedicht over een nieuwe aarde die zal komen, waarin de dood weg is uit ons bestaan. Is dat geen Goed Nieuws?
In dit blad leest u meer over diverse ontwikkelingen en activiteiten binnen de eigen gemeente, maar ook binnen de redactie van Lef!
Wij hopen dat u dit blad met aandacht zult lezen en wensen u veel vrijheid toe.
Namens de redactie,
Tiny Richter