Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Onzichtbaar, maar voelbaar als de wind die het vuur in ons aanwakkert en voeding geeft aan onze ideeën, inspiratie en ons geloof.
Nog steeds kunnen we niet samenkomen. Ook de geloofsopvoeding voor de kinderen vindt noodgedwongen vooral thuis plaats nu er geen kinderneven- dienst is. De foto op de voorkant, gemaakt door buurman Danny, laat ons zien hoe Koen symbolisch het Pinkstervuur aan zijn jongste dochter Sanne doorgeeft.

In deze Lef! vindt u veel inspirerende verhalen, artikelen, gedichten en activiteiten. Doe mee met het zoomgesprek in de week van Hemelvaart of wandel mee op donderdagochtend 13 mei. Ontmoet Janny en Piet Blok die u een kijkje geven in hun leven. Lees het enthousiaste verhaal van Gert Jan Jongerden over het orgel of de ideeën over de toekomst van onze kerk.
Ondanks of misschien wel juist doordat we verstoken zijn van het elkaar in levende lijve ontmoeten en samen ons geloof te belijden ontstaan er veel mooie initiatieven om toch met elkaar verbonden te zijn.
Pinksteren herinnert ons eraan dat we er op mogen vertrouwen dat de Heilige Geest ook in deze tijd zijn werk doet, onzichtbaar maar altijd aanwezig soms als een zacht briesje soms als een flinke storm.