De online uitgave van Lef! vindt u hier.
Het thema dat we voor dit nummer in de 40dagentijd kozen is ‘Omkeren’.
Op de pagina Verdiepen lezen we dat God genadig is en je een kans krijgt om het om te keren en anders te doen. Leo Fijen schrijft in zijn Column over het leven van Titus Brandsma. Titus leert ons dat je het leven kan omkeren door met God te gaan, zelfs in het lijden.
Wat fijn dat we de beperkingen die er waren rond Covid-19 nu wat mogen ‘omkeren’; diverse activiteiten gaan weer beginnen, zoals de Micha cursus en misschien de Alpha cursus.
Astrid Mensink vertelt over haar ervaring in Taizé, waar zij geniet van de verstilling, de vriendschap en het vieren van het leven. Zo keert zij even om vanhet dagelijkse leven naar de nabijheid van God in de stilte.
Omkeren willen wij ook als Groene kerk; we gaan met elkaar een opschoondag houden en werken aan een schone omgeving.De Vrienden van de Oude Jan hopen dat het concert, dat vermeld staat op pagina 22, nu wèl door kan gaan.
Als kerk in de samenleving zoeken wij contact met de buurt, om samen te zoeken naar een goede relatie en ons om te keren van het ‘zij’ naar het ‘wij’ gevoel.
Laten wij allen omkeren door met God te gaan, die genadig is en ons steeds weer een nieuwe kans geeft!
Wij wensen u veel lees, kijk- en doeplezier.
de redactie