Dit maartnummer van Lef! heeft als thema: 40 dagentijd. Een tijd van soberheid en inkeer, toelevend naar Pasen. Bezinning is een woord dat ook in deze  coronaperiode past. Daarover leest u in de column. Maar ook een tijd om te groeien. 40 dagen, 40 weken , 40 jaren ..het leven begint bij 40? Mooie overdenking  over de betekenis van het getal 40 treft u op de pagina’s verdiepen. Op pagina 10, Thuis geloven, lezen we over een  andere manier van vasten, met  ‘gloeiende kooltjes ‘…Een cover èn een interview met Tiny Richter, ‘onze bevlogen scriba’, die op de pagina ’s Ontmoeten vol enthousiasme vertelt over wat haar drijft, maar vooral over wat het werk als scriba (maar ook al het andere kerkenwerk) haar gebracht heeft: vreugde en dankbaarheid! Soms zijn het ‘de kleine dingen die ertoe doen: over lichtpuntjes in ‘zware’ tijden leest  u bij Varia en op de Groene Pagina; Happy Stones en Ploggen. Omzien naar elkaar en naar de schepping! De tieners ontmoetten elkaar digitaal bij Sirkelslag Young Lite; een verslagje leest u op de pagina Jeugd-Kidszone. De redactie wenst u weer veel leesplezier en staat open voor reacties. Sterker nog : we stellen die zeer op prijs!!  Een vruchtbare 40-dagentijd gewenst.
namens de redactie,
Joke van der Kolk