Lef! is online te leen via deze link
We zijn blij en dankbaar dat we u het 100e nummer van Lef! mogen aanbieden! En we nemen u mee in een korte historie van de wording van Lef! Ga mee! is het thema van dit maartnummer. Maart staat grotendeels in het teken van de Veertigdagentijd. U wordt uitgenodigd mee te gaan naar de kerkdiensten, waarin we Petrus volgen op zijn weg, met vallen en opstaan, achter Jezus aan. En op de laatste dag van deze maand vieren we Pasen. Opnieuw klinkt er: ‘Ga mee!
We lezen in dit nummer in het levensboek van Petrus over zijn weg met Jezus. Hoe ook wij worden uitgenodigd mee te gaan op de weg van liefde en vergeving.
Meegaan kunt u ook naar vele mooie bijeenkomsten.Zoals de theatervoorstellingJudas die te denken geeft. In de Stille Week is er de voorstelling Via Crucis, waarin het lijdensverhaal wordt verbeeld in verschillende kunstvormen: beeld, muziek en dans. De uitvoerenden vertellen er meer over op blz. 14 en 15. De Seniorenpaasviering in de Grote Kerk, het Passieconcert in de Oude Jan, een middag over de psalmen, kijken naar The Passion.Ga mee!
De redactie wenst iedereen een goede tijd op weg naar Pasen.