De digitale versie van deze Lef! kunt u vinden via deze link https://portal.dezaligezalm.nl/read/516/26148 
Zien, soms even. Een thema aangedragen door Klaas Eldering die actief bijgedragen heeft aan deze Lef! Het is de titel van een dichtbundel van Huub Oosterhuis.
Zien, soms even…… Bij mij persoonlijk moest het even indalen, het is wel een thema om over na te denken.Is het een glimp opvangen van wat er na dit leven komt? Of een visioen over hoe de wereld zou moeten of kunnen zijn? leder zal er zijn gedachten bij hebben. In dit nummer komt het steeds terug, in de afbeelding van Gerda Reijnders, het verdiepende artikel van Klaas Eldering, de droom van Dick van Dorp over een zoöperatie, het visioen van Martin Luther King…… Zoveel mensen, zoveel dromen en visioenen. Vergezichten van een andere, betere wereld om even bij weg te dromen.

Het hele e-mailadressen bestand van onze kerk gaat op de schop. Belangrijk dat u daar goed notitie van neemt. U vindt de informatie op blz.22 en 23 en als vaste gegevens op de contactpagina. Het volgende nummer zal een dubbel zomernummer zijn, velen zullen de rust opzoeken deze zomer, velen zullen ook thuisblijven en ervaren dat het stiller en rustiger is dan anders, vandaar het thema ‘rust’ voor het zomernummer.

We wensen iedereen een goede tijd toe.
Namens de redactie
Hannelies Walda