Het dubbele zomernummer van Lef! U kunt het online lezen op https://portal.dezaligezalm.nl/read/516/18083
U bent gewend dat dit een extra dik nummer is met veel informatie en ontspanning. Helaas is dat dit jaar niet gelukt omdat 2 van de 4 redactieleden op vakantie zijn. We hebben dus keuzes moeten maken om toch een Lef! uit te kunnen brengen. U vindt in ieder geval uitgebreid informatie over de kerkdiensten. Zeker 3 juli is er één om in uw agenda te noteren. We sluiten het jaar met het thema ‘van U is de toekomst’ af met een kerkdienst, gemeentevergadering en een veiling voor het goede doel. Meer hierover leest u op blz. 12.
Ook kunt u weer genieten van een film deze zomer en van de foto’s van de Pinksterdienst op blz.18. In de Oude Jan vindt een aantal bijzondere concerten plaats Bij de wijkberichten nog een paar persoonlijke woorden van gemeenteleden.
De redactie wenst u een goede zomer toe en hoopt u in september weer van een volwaardige Lef! te kunnen voorzien.