Dit januari nummer hebben we de titel ‘hoopvol’ meegegeven. de digitale versie vindt u hier 
Want hoopvol mogen we zijn, lezen we in Jeremia 29:11 ‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven’ zegt God daar. Laten we niet vergeten in deze onrustige roerige tijden dat we erop mogen vertrouwen dat God het beste met ons voor heeft. Dat Hij naar ons omziet. We lezen op blz. 4 en 5 dat we ons door de vergrijzing in de gemeente niet moeten laten ontmoedigen maar hoopvol moeten zijn. Er is genoeg om blij endankbaar voor te zijn.
Hoopvolle gebeurtenissen. We hoorden in de advent en kersttijd een gospelkoor waar een groot publiek op af kwam uit de wijde omtrek, het eigen projectkoor, het jongerenkoor èn Puur Zang hoe hoopvol is dat!
Ook dit jaar worden er weer veel activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, waar we ontmoeten, verbinden en verdiepen en zinvol bezig zijn; dat geeft geeft hoop. Om met de laatste regels van blz. 32 te eindigen: “Hoop is de zekerheid dat iets zinvol is onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat”.
De redactie wenst iedereen een gezond, mooi en vooral hoopvol nieuw jaar toe.