De Lef! van februari is online te lezen via deze link

De maand februari is de maand van de liefde, denk aan Valentijnsdag.Op deze dag geven geliefden elkaar extra aandacht met cadeautjes, bloemen of kaarten.In dit nummer lezen we over de opdracht van Jezus: “Heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb:’ (Johannes13:34-35) Geen gemakkelijke opdracht?We lezen mooie teksten over de liefde. Een mooi verhaal over een ontmoeting met een graficus en zijn vrouw. De liefde voor elkaar was bijna voelbaar.De Diaconie is altijd bezig met ‘omzien naar elkaar’; we lezen nu o.a. over het diaconaal project en de eierenactie voor de Voedselbank.Via het Pastoraat waren er liefdevolle ontmoetingen rond Kerst, en de activiteit en ontmoeting met de gezinnen. Ook start deze maand de 40 dagentijd. Janneke Bron nodigt u uit om in gesprek te gaan over het boekje ‘Aan tafel met Jezus”.In dit blad staan veel in memoriams van mensen uit onze gemeente die we in liefde los moesten laten.Dat nabestaanden wat van die naastenliefde mogen ervaren in de moeilijke tijd zonder hun geliefden.

De redactie wenst iedereen veel (naasten)liefde toe!