De Lef! van december is ook online weer beschikbaar, U leest hem hier
Stilte, stilte in de wereld, in je huis, in je hoofd, in je hart. Op welke manier dan ook, stilte roept iets op.Het is een moment van status quo,even alles stilzetten, geen geluid, geen oorlog, geen langsrazende auto’s, geen mopperende collega’s, even niets. En dan, hoor je vaak, kom je tot rust, tot bepaalde inzichten, tot oplossingen die in de drukte van het huidige bestaan niet doordringen. Maar teveel stilte kan ook een gevoel van gemis, van leegte oproepen.
Janneke schrijft er over in de rubriek verdiepen. De rode draad in deze kersteditie is stilte.
Maar ook het samen vieren, omkijken naar elkaar, lekker lezen, puzzelen en creatief zijn met sterren komen aan bod. Dat we in deze periode vankorte donkere en koude dagen veel warmte en genegenheid mogen geven en ontvangen. Laten we stilstaan bij het wonder van de geboorte van Christus en wat dat voor ons mensen betekent, in de wetenschap dat we met Zijn hulp op onze beurt licht kunnen brengen in deze onrustige wereld.
De redactie wenst u een warme gezegende decembermaand