Op zondag 10 oktober liep ik met ruim honderd andere deelnemers mee in de afsluitende oecumenische Klimaatmars van Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp. Dertig pelgrims zijn al sinds 14 augustus vanuit Polen onderweg naar COP26, de grote klimaatconferentie in Glasgow. Zij vragen onderweg nadrukkelijk aandacht voor klimaatverandering en onze grote rol daarin. Vooral de allerarmsten in de wereld hebben nu al het meest te lijden van de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan de overstromingen door zeespiegelstijging en misoogsten als gevolg van langdurige droogte. Klimaatgerechtigheid is dus van groot belang. Door zo te wandelen geven onze handen en voeten blijk van de opdracht de ander lief te hebben.
Onderbroken door het gebulder van opstijgende vliegtuigen bij Schiphol spraken vertegenwoordigers van zes verschillende religieuze stromingen in Nederland de pelgrims bemoedigende woorden toe. De boeddhist sprak de woorden “deze prachtige blauwe planeet is ons enige huis” (Dalai Lama).
De pelgrimstocht werd in Nederland georganiseerd door Groene Kerken, Vastenactie, Cordaid en Milieudefensie. In Hoofddorp werden na afloop van de Klimaatmars de ruim 2100 handtekeningen van 70 kerken in Nederland overhandigd aan de pelgrims. Zij nemen die mee naar Schotland om te onderstrepen dat een gezamenlijke stem een positieve invloed kan hebben op de samenleving en op de besluitvorming door overheden. Tot slot droeg Bisschop de Korte het Zonnelied van Franciscus voor en scriba van de PKN René de Reuver herinnerde ons aan Genesis 2; vergelijk de aarde met een cadeau. Het mooiste dat je met een cadeau kunt doen is dat wat de gever blij maakt.
En wat kun jij doen? Bekijk de verschillende thema’s eens op de website van de GroeneKerken https://toolkit.groenekerken.nl/ en laat ons (groeneteam@pgvelp.nl) weten waar jij je de komende tijd voor gaat inzetten.
Dick van Dorp