KERK-ZIJN IN CRISISTIJD

‘Wees niet bang’. Talloze keren staat het in de Bijbel. Sommigen zeggen: het staat er 365 keer, voor iedere dag één keer. Er was in Bijbelse tijden veel om bang voor te zijn. En nu heeft de angst óns in de greep. Er gebeurt wereldwijd iets waar we amper vat op hebben, waar we ons niet tegen kunnen verzekeren. Waar we niet voor kunnen vluchten. We staan met lege handen. Of toch niet?

Juist in deze tijd zijn onze kerkelijke traditie en de verhalen uit de Schrift ons tot steun. Wij hebben zo’n crisis nog niet eerder meegemaakt. Wat kan onze christelijke traditie ons leren? Wat te doen als de kerkruimtes gesloten zijn? Als vieringenroosters in de kerkbladen even geen nut hebben?

Geloof, hoop en liefde, daar leven wij van. Juist nu. Vertrouw op God en was je handen. Vertrouw op God en doe wat de overheid je aanraadt te doen en te laten. Niet bang zijn is niet hetzelfde als laconiek zijn. Naïviteit is geen christelijke deugd.

LATEN ZIEN DAT JE GELOOFT

Juist in deze tijd kunnen wij als kerken en gelovigen het verschil maken. Door in onze bladen, op onze websites en in onze (digitale) nieuwsbrieven ervan te getuigen:
– dat het in de Bijbel wemelt van angst, maar ook van vertrouwen op de Schepper
– dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten, dat we elkaars hoeder zijn
– dat het niet ieder voor zich is en God voor ons allen, maar dat we geloven in een God die ons draagt en ons allen verenigt
– dat we van God zijn en blijven in alles wat ons overkomt.

Bemoedig elkaar, troost elkaar, wees elkaar nabij, vooral degenen die gebukt gaan onder een teveel aan zorgen en angst. Zoek naar creatieve manieren om dicht bij elkaar te zijn zonder fysieke aanwezigheid. Dat kan heel goed via de telefoon, via apps of online kanalen. Zoek bijvoorbeeld naar digitale mogelijkheden om samen te vieren en te zingen. Wees creatief! Schakel hierbij de jeugd in, die is thuis in de digitale wereld.

Kerk-zijn in crisistijd is laten zien dat je gelooft. En het is samen bidden met de vader die zijn zieke zoon naar Jezus bracht: Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp (Mk 9,24)

Bron: De Zalige Zalm