Een inspirerende voorstelling rondom de dagboeken en het leven van Etty Hillesum. Haar leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God. Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die onder moeilijke omstandigheden steeds meer in staat is positiviteit te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeukten op haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en in jezelf de dingen te verbeteren.
Deze levenskunst, inspiratie en kracht wil Vocalgroep Choral in haar programma vormgeven.
Vocalgroep Choral geniet grote bekendheid. Het is een groep zangers, verteller en musici, die middels eigentijdse, verfrissende en voornamelijk eigen teksten en composities op een unieke en positieve manier vorm en klank geven aan levensvragen, thema’s en gedachten rond zingeving.

Datum: 24 april 15.30 uur in de Grote Kerk.
Deze voorstelling wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Velp/Rozendaal.
Toegang vrij, maar een vrijwillige bijdrage stellen we op prijs. Direct na de voorstelling gaan we rond met de hoed. Ook kunt u na de voorstelling nog even napraten met elkaar.