Gezien de maatregelen vanwege het coronavirus zijn we genoodzaakt voorlopig de kerkdiensten en alle andere activiteiten in de Grote Kerk, Oude Jan en Rondeel stop te zetten.

We houden u via de nieuwsbrief en de website op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad

Tiny Richter,
Scriba Protestantse Gemeente Velp