Extra collecte noodhulp aan Marokko en Libië 17-9-2023

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 50 RABO 0369 771 788, t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Velp o.v.v. ‘Noodhulp rampen Marokko en Libië’ en de datum ‘17-09-2023’.

De Diakonie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen.