Dankbaar
Dankbaar is het thema van dit oktober nummer! Een thema waar al veel over geschreven is in deze Lef! Kennelijk een thema dat aanspreekt .
Wat ga je dan in het redactie- voorwoord nog schrijven zonder in herhalingen te vallen?
Dankbaarheid is een positief gevoel. Je voelt je dankbaar omdat je iets ontvangt wat je niet had verwacht, wat niet vanzelfsprekend is.
Dankbaar zijn maakt jezelf èn anderen om je heen gelukkiger.
De redactie hoopt dat met dit nummer, vol dankbaarheids mijmeringen, je aan het denken wordt gezet, waar je nu eigenlijk zelf dankbaar voor bent.
Maak eens een lijstje, adviseert Rob in het artikel op de pagina verdiepen, daar knap je van op. En lees vervolgens het boek ‘Duizendmaal Dank’ van de pagina Lezen en Luisteren.

De redactie wenst je een lange lijst dankbaarheden toe.