Dit februarinummer van Lef! heeft als thema: doorgeven! Het eerste wat je je hierbij afvraagt is: Wat wil je doorgeven?? Verschillende antwoorden op deze vraag leest u in dit nummer.
Zoals bij verdiepen: respectvol omgaan met onze medemens. Leven in navolging van en vol vertrouwen op Jezus, die het ons heeft voorgeleefd. Zorg dragen voor elkaarbetekent ook hulp durven vragen voor jezelf of voor een ander, zie pag. 11. Leven in tijden van corona heeft tot gevolg dat we elkaarmissen, fysiek. Maar daartegenover staan ook heel veel mooie initiatieven die ons aanzetten tot
bezinning. Online de 40dagentijd ingaan, misschien de focus meer verleggen naar gebed. Is dat wat God van ons vraagt??
Daarover samen delen en onze gedachten durven door te geven om elkaar te bemoedigen (zie pag. 11 en 30 onderaan). Laten we elkaar vooral inspireren en bemoedigen en ook vreugde halen uit dat wat goed gaat!
Veel bemoediging gewenst.