Vacature Penningmeester Diaconie

Dit doet onder andere de penningmeester van de Diaconie PG Velp

  • zorgt samen met de leden van de Diakonie voor geldwerving t.b.v. diakonale arbeid van de kerkelijke gemeente,
  • samenstellen- in overleg met penningmeester CKRM- van collecterooster
  • met 2 andere personen alle ingezamelde (contante) collectes voor Diakonie en Kerk tellen, 1x per 3 à 4 weken, 2 uur per keer, daarna muntgeld bij Karwei Presikhaaf afstorten en papergeld afstorten bij Bruna Velp
  • overleg met KKA (Kantoor Kerkelijke Administratie) over te verrichten betalingen (met inachtneming van beleidsplan/begroting), 1 uur per week
  • bankrekening checken en bijhouden, KKA verwerkt gegevens GivT en stelt de jaarrekening op (vanaf 2024)
  • begroting voor het volgende jaar opstellen, 1x per jaar 3 uur
  • ANBI-gegevens actualiseren op de website,
  • lid Kerkenraad, 10 vergaderingen per jaar, 2 uur per keer,
  • meedenken/mee organiseren acties zoals Vakantietas, Aktie Kersttas, Eierenactie, Voedselbank, etc.
  • voorbereiden, samen met collega’s diaconie en ouderlingen en predikant, van Heilig Avondmaal: 4 á 5 keer per jaar, 2 uur per keer

Voor meer informatie; Seia Moet-Boekema en Arthur Ohm, huidige secretaris en voorzitter Diaconie Protestantse Gemeente Velp email; diaconie@pgvelp.nl