Scriba

De protestantse gemeente Velp is dringen op zoek naar een scriba.
De scriba:
-is de spin in het web van de organisatie van de kerkelijke gemeente. De scriba zorgt voor ledenadministratie, heeft overzicht over de bijeenkomsten op kerkelijk gebied, verzorgt de nieuwsbrieven, pr naar buiten toe en delegeert zo veel als mogelijk
-is het contact naar buiten toe. Contact met landelijke kerk, classis, ring, regio gemeenten
-is lid van de kerkenraad en moderamen.

De scriba dient:
-goed met de computer om te kunnen gaan (excel, word e.d.)
-over goede communicatieve eigenschappen te beschikken
-haar/zijn inbreng te leveren bij beleidskwesties.

Deze taken van de scriba kunnen goed worden opgedeeld onder meerdere personen.
Gelukkig zijn er een paar mensen gevonden die de scriba ondersteunen. ook zal de huidige scriba zorgen voor een goede inwerkperiode.
Maar bepaalde zaken kunnen alleen door de ambtsdrager scriba worden gedaan.

Spreekt deze functie je aan en wil je meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad ( voorzitter@pgvelp.nl ) of scriba (scriba@pgvelp.nl)