Redactieleden Nieuwsbrief

De redactie van de nieuwsbrief zoekt nieuwe leden die:

-het leuk vinden om wekelijks de nieuwsbrief op te maken en de mededelingen voor de kerkdienst samen te stellen.
-goed kunnen omgaan met de pc of laptop.
-taalkundig goed zijn

De nieuwsbrief is naast het kerkblad Lef! de bron van informatie over activiteiten in de komende week en zorgt voor het verspreiden van het laatste nieuws.
Berichten van overlijden worden zo snel mogelijk rondgestuurd en ook bijzondere berichten vanuit de kerkenraad kunnen de lezer snel bereiken.

Bij afwezigheid in verband met vakantie of ziekte is het handig als iemand anders dit kan overnemen.
Spreekt deze functie je aan en wil je meer weten? Neem dan contact op met de redactie van de nieuwsbrief ( communicatie@pgvelp.nl ).