Vacature Pastoraal Ouderling

Wij zijn op zoek naar mensen die:

-het leuk vinden om onderdeel te zijn van het enthousiaste pastorale team
-goed kunnen samenwerken met predikant en kerkelijk werker
-gesprekken en contacten met mensen als erg waardevol ervaren, echte mensenmensen dus!
-eigen initiatief hebben om ook in het pastoraat nieuwe wegen in te durven slaan
-het een uitdaging vinden om samen nieuw elan te brengen in onze kerkelijke organisatie
-samen met het team de kerst- en paasviering voor senioren vorm geven

Pastorale ouderling doe je vanuit de betrokkenheid met de protestantse gemeente, vanuit een roeping dus om er te zijn voor die ander. Ook als je een deeltaak hierin kunt vervullen of alleen projectmatig actief kunt zijn, kun je heel waardevol zijn voor de gemeente!

Spreekt deze functie je aan en wil je meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad ( voorzitter@pgvelp.nl ) of scriba (scriba@pgvelp.nl)