Muziek in de kerk

Organisten en Koren

Muziek speelt een belangrijke rol in de kerkdienst. Er zijn 5 organisten die bij toerbeurt het orgel en/of de piano bespelen. Regelmatig werkt het koor ‘Puur Zang’ mee aan de dienst en af en toe starten we een projectkoor op voor bijzondere gelegenheden. Ook nodigen we regelmatig muzikanten en koren van elders uit om mee te werken aan de dienst.

 

Organisten

 

Onno de Groot, Velp

Organist in Velp sinds 2010, maar ook cantor-organist in Haarlem. Studeerde Sociale Geografie en Kerkmuziek (orgel, piano, cantoraat, hymnologie) in Utrecht. Zingt zelf bij oratoriumkoren die jaarlijks de Mattheus-Passion van J.S. Bach in Haarlem en Amsterdam uitvoeren. Keuzen voor bepaalde stijlen worden voornamelijk gemaakt door de mogelijkheden van het orgel in de kerk en de periode van het kerkelijk jaar.

 

 

Gert Jan Jongerden, Velp

Heeft het orgelspelen van huis uit meegekregen. Hij laat altijd de tekst van de liederen bepalen hoe hij het gaat spelen. Zonder woorden geeft hij iets van de tekst mee. Hij merkt die interactie met de kerkgangers. Soms vragen mensen hem om bepaalde stukken ook eens te spelen. Dat doet hij graag, vóór de dienst, na de preek, of na de kerkdienst. Hij vindt het een extra om andere muziekinstrumenten in diensten erbij te hebben, bv. een fluit, saxofoon of trompet.

 

 

Arno Vree, Arnhem

Sinds april 2018 begeleidt hij de diensten in Velp. Na zijn studie Schoolmuziek en Koordirectie aan het Utrechts Conservatorium heft hij een aantal jaar les gehad van Jaap Zwart, een kleinzoon uit de bekende organistenfamilie. Ook actief met het dirigeren van koren in de omgeving van Arnhem als ook in Haarlem en Almelo. Heeft thuis een eigen pijporgel. Zijn muzikale voorkeuren: de keuze wordt voornamelijk bepaald door de mogelijkheden van het orgel in de kerk van Velp, en de periode van het kerkelijk jaar. Meer info staat op www.arnovree.nl

 

Marcus de Haard, Elst

Een veelzijdig en actief musicus; op diverse fronten werkzaam, in binnen en buitenland. Zijn vakopleiding volgde hij aan het Utrechts conservatorium en het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek. Aansluitend nog lessen gevolgd bij Prof. Dr. Anton Vernooij en diverse masterclasses bij Martin Sieghart (Gelders orkest) en prof. Ludo Claessen (Brussel). Hij is ook dirigent en werkt regelmatig mee aan concerten, matinees, CD- en Tv-opnamen. Heeft ook frequent samengewerkt met nationale artiesten. Heeft verder regelmatig zitting in landelijke commissies als jurylid, examinator of initiatiefnemer bij nieuwe ontwikkelingen. Marcis is o.a. een van de samenstellers van het nieuwe Liedboek uit 2013. Voor een uitgebreid overzicht van zijn werkzaamheden: www.musicforpeople.nl

Jack Blok, Arnhem

Jack Blok vierde in 2013 in een dienst in de Eusebiuskerk te Arnhem zijn vijftigjarig organistenjubileum. In deze dienst werd hij Koninklijk onderscheiden.
Hij volgde pianolessen aan de muziekscholen te Schiedam en Arnhem en heeft in de zestiger jaren  privélessen orgel gehad van Godfried van der Horst te Huissen en mevrouw Baas –Van Rennes te Arnhem. Hij is organist in Velp ook medeorganist in de Bonifatiuskerk te Elden, de Vredebergkerk in Oosterbeek en verzorgingstehuis Vreedenhoff te Arnhem en de Alledagkerk in Amsterdam.
Verzorgt orgelbespelingen , met uitleg,  voor mensen met een zware geestelijke beperking op ’s-Heeren Loo –De Hartenberg- te Ede/Otterlo.
Hij verleent regelmatig zijn medewerking aan rouwdiensten in diverse kerken , onder andere op de begraafplaats Moscowa te Arnhem en uitvaartcentrum Mijnhart te Oosterbeek.
Maakt tekst en muziek voor koren , uitgegeven bij “Pro Music” te Doornspijk. Heeft in de periode 1976-2001 zitting gehad in het dagelijks bestuur van de “Stichting Internationale Orgeldagen Rijnstreek”.
Is onder andere te zien op het Asta theaterorgel te Steenwijk met een licht miniconcert ,op You Tube.

 

Koren

Puur Zang

Puur Zang bestaat uit zes enthousiaste gemeenteleden die met heel veel plezier samen al zingend musiceren. Vaak wordt Puur Zang op de piano begeleid door Hans Grotenbreg, maar ook Gert Jan Jongerden, één van onze organisten, doet dat regelmatig.
Puur Zang werkt een aantal keren per jaar mee aan de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Velp. Zij repeteren meestal één keer per maand.
Het repertoire dat Puur Zang zingt is zeer gevarieerd. Zij zingen graag vele verschillende (kerk-) muziekstijlen. Ze houden van een swingende gospel en ook van een prachtig klassiek werk en alles wat daar tussenin zit.
Puur Zang bestaat uit: Ellen Luteijn en Ansjelien Schimmel, sopraan. Marja Rutten en Jolanda Blomjous, alt. Frank Volmerink, tenor en Ton Schimmel, bas en muzikale leiding. U kunt Puur Zang bereiken via email vieren@pgvelp.nl

 

Projectkoor

Zingen is fijn en goed voor mensen. Samen zingen is nog fijner en verbindt mensen met elkaar. Een zingende geloofsgemeenschap zijn wij omdat dat mensen en God samenbrengt.
Hoe graag iedereen in onze gemeente zingt blijkt wel uit het succes van de projectkoren in de afgelopen jaren. De Appelbloesem en de Graankorrel waren prachtige oratoria die op deze manier konden worden uitgevoerd en ook met Pinksteren 2017 stond er zomaar weer een koor van 25 enthousiaste zangers. In 2018 zijn delen uitgevoerd uit de Messiah van Tore W. Aas, dirigent van het Oslo Gospel Choir. Najaar 2018 zal worden toegewerkt naar de kerstnachtdienst op 24 december.
De samenstelling van het koor is gevarieerd. Jong en oud zijn welkom, zolang er plezier is om met elkaar te zingen. Noten kunnen lezen is niet persé noodzakelijk, op toon kunnen blijven, thuis oefenen en met een groep mensen willen zingen is wel een must!
Je kunt je aanmelden bij Marja Rutten via dit contactformulier,  De muziek wordt dan per e-mail toegestuurd.