Kerkblad

Lef!

De  uitgave van het kerkblad van mei 2024 kunt u hier inzien.

In Lef! leest u verschillende inspirerende artikelen. Daarnaast informeert Lef! u over de kerkdiensten en activiteiten in de gemeente. Het verschijnt 11x per jaar digitaal en op papier in kleur. Abonnees ontvangen het blad per post thuis.

Voor inleveren kopij leest u hier een overzicht van de data

Voorgaande uitgaven

Lef! april 2024
Lef! maart 2024
Lef! februari 2024
Lef! januari 2024
Lef! december 2023
Lef! november 2023
Lef! oktober2023
Lef! september 2023
Lef! juli-augustus 2023
Lef! juni 2023
Lef! mei 2023

Abonnement

Alle leden van de Protestantse Gemeente Velp krijgen het kerkblad thuisgestuurd, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten kan overgemaakt worden op banknummer
NL23 RABO 0373 7343 36 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp.

Niet-leden kunnen ook een abonnement nemen. Dat kost € 27,50 Heeft u interesse? Maak dan uw bijdrage over op bovengenoemd bankrekeningnummer. Meld u dan wel even aan als abonnee, bij voorkeur via het mailadres communicatie@pgvelp.nl

Kopij

Kopij kunt u per email of schriftelijk inleveren, Postadres: Kerkstraat 32 6883HT Velp; het liefst per email: kerkblad@pgvelp.nl.
Richtlijnen voor het aanleveren van kopij
• Lever uw kopij aan als een Word-document dat u meestuurt als bijlage bij uw e-mail.
• Gebruik in uw kopij één lettertype, steeds in dezelfde corpsgrootte.
• Wees zuinig met hoofdletters en vette tekst.
• Wilt u afbeeldingen meesturen? Doe dat dan als bijlage in jpg-formaat.
  De redactie kan alleen afbeeldingen plaatsen die vrij van rechten zijn.
  Bent u daar niet zeker van (de meeste afbeeldingen van internet zijn niet rechtenvrij) vraag dan de redactie een rechtenvrij beeld toe te voegen.
• De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen.