Kerkblad

Lef!

De  uitgave van het kerkblad van december kunt u hier inzien.

In Lef! leest u verschillende inspirerende artikelen. Daarnaast informeert Lef! u over de kerkdiensten en activiteiten in de gemeente. Het verschijnt 11x per jaar digitaal en op papier in kleur. Abonnees ontvangen het blad per post thuis.

Voor inleveren kopij leest u hier een overzicht van de data

Voorgaande uitgaven

Lef! november 2023
Lef! oktober2023
Lef! september 2023
Lef! juli-augustus 2023
Lef! juni 2023
Lef! mei 2023
Lef! april 2023
Lef! maart 2023
Lef! februari 2023
Lef! januari 2023
Lef! december 2022
Lef! november 2022
Lef! oktober 2022
Lef! september 2022
Lef! juli/augustus 2022

Abonnement

Alle leden van de Protestantse Gemeente Velp krijgen het kerkblad thuisgestuurd, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten kan overgemaakt worden op banknummer
NL23 RABO 0373 7343 36 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp.

Niet-leden kunnen ook een abonnement nemen. Dat kost € 27,50 Heeft u interesse? Maak dan uw bijdrage over op bovengenoemd bankrekeningnummer. Meld u dan wel even aan als abonnee, bij voorkeur via het mailadres communicatie@pgvelp.nl

Kopij

Kopij kunt u per email of schriftelijk inleveren, Postadres: Kerkstraat 32 6883HT Velp; het liefst per email: kerkblad@pgvelp.nl.
Richtlijnen voor het aanleveren van kopij
• Lever uw kopij aan als een Word-document dat u meestuurt als bijlage bij uw e-mail.
• Gebruik in uw kopij één lettertype, steeds in dezelfde corpsgrootte.
• Wees zuinig met hoofdletters en vette tekst.
• Wilt u afbeeldingen meesturen? Doe dat dan als bijlage in jpg-formaat.
  De redactie kan alleen afbeeldingen plaatsen die vrij van rechten zijn.
  Bent u daar niet zeker van (de meeste afbeeldingen van internet zijn niet rechtenvrij) vraag dan de redactie een rechtenvrij beeld toe te    voegen.
• De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen.

 

Inleverdata kopij:

 

Editie Inleveren kopij postbezorging  
       
Februari-23 16-1-2023 voor weekend : 4-2-2023
Maart-23 13-2-2023 voor weekend: 4-3-2023
April-23 13-3-2023 voor weekend: 1-4-2023
Mei-23 17-4-2023 voor weekend: 6-5-2023
Juni-23 15-5-2023 voor weekend: 4-6-2023
Juli/Augustus-23 12-6-2023 voor weekend: 1-7-2023
September-23 14-8-2023 voor weekend: 2-9-2023
Oktober-23 11-9-2023 voor weekend: 30-9-2023
November-23 16-10-2023 voor weekend: 4-11-2023
December-23 13-11-2023 voor weekend: 2-12-2023
Januari-24 11-12-2023 voor weekend: 7-1-2024
Let op: de vetgedrukte wijken af van de reguliere data