Vieringen in tehuizen

Onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken worden in de verschillende tehuizen in Velp vieringen georganiseerd. Daarin gaan diverse voorgangers uit de regio voor, ook de voorgangers van PG Velp.

Actuele informatie over deze vieringen staan in de Agenda

 

Weekopeningen en weeksluitingen in de tehuizen

In ieder huis wordt er een kerstviering gehouden

* Het Jagthuis

Weeksluiting elke 2e en 4e vrijdag van de maand om 15.30 uur.

* De Biesdel

4 keer per jaar een viering onder de vlag van Raad van Kerken Velp/Rozendaal

* Oosterwolde

Weeksluiting elke 1e vrijdag van de maand om 16.00 uur.

* Lorentzhuis

4 keer per jaar een viering onder de vlag van Raad van Kerken Velp/Rozendaal

* Hospice Rozenheuvel (Rozendaal)

Elke maandagmorgen om 10.30 uur is er een weekopening, geleid door verschillende voorgangers.

* Nieuw Schoonoord

Zes maal per jaar is hier een oecumenische viering op dinsdagmiddag, waar voorgangers uit diverse kerken bij toerbeurt voorgaan.