Kerk in Actie

In de werkgroep Kerk in Actie werken Velp en Rozendaal samen; zij ondersteunt de Diaconie met:
• advies op de terreinen van Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
• ondersteuning van de kerkdiensten waarin Zending of Werelddiaconaat centraal staan
• aankondiging van de landelijke collectes
• kiezen van de projecten waarvoor we maandelijks in Velp collecteren
• organisatie van schrijfacties voor gevangenen.

Wilt u meedoen in de werkgroep Kerk in Actie, mailt u dan naar: kerkinactie@pgvelp.nl
We vergaderen vijf maal per jaar en verdelen daar het werk voor de komende periode. Echt tijdrovend is ons werk dus niet.

De werkgroep Kerk in Actie Velp:
V.l.n.r. Anne Wil Vink, Wim Buizert,
Tina Helfrich, Menno Dubbeldam en Judith Polman.