Floragroep en Liturgisch Bloemschikken

Floragroep

Verse bloemen sieren wekelijks onze kerkruimte, rondom speciale kerkdiensten en als bloemengroet aan gemeenteleden.
De bloemen die op zondagochtend in de kerkzaal staan, gaan na de dienst als groet van de gemeente naar mensen die lief of leed te dragen hebben.
Voor het doorgeven van een naam van een gemeentelid voor de bloemengroet kunt u mailen naar pastoraat@pgvelp.nl

Meedoen met de bloemengroep

Ook u kunt deze vrijwillige taak op zich nemen. De ambtsdrager zal tijdens de kerkdienst vragen wie de bloemengroet wil bezorgen. U kunt uw hand opsteken en na afloop van de dienst de bloemen en het bezorgadres meenemen.

Liturgisch bloemschikken

Bloemen zijn bijzonder geschikt om de beleving tijdens de kerkdienst te verdiepen en er een bijzondere betekenis aan te geven. Symbolisch of liturgisch geschikte bloemen kunnen de diepere zin van de kerkelijke feestdagen tot uitdrukking brengen.  Bijvoorbeeld in de veertigdagentijd voor Pasen; rond Pinksteren, Adventstijd, Kerst of andere bijzondere dagen.

Het uitbeelden en uitvoeren van een liturgisch of symbolisch bloemstuk gaat aan de hand van voorbeelden met thema’s uit de brochure “Symbolisch bloemschikken” van de Protestantse Kerk.

Meedoen met de liturgische bloemschikgroep

Hebt u belangstelling om mee te werken in de liturgische bloemschikgroep, neem dan contact op via dit contactformulier