Autodienst

Gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de zondagochtenddienst kunnen komen, nodigen wij uit gebruik te maken van de autodienst PG Velp. U wordt dan thuis opgehaald door één van onze vrijwillige chauffeurs. Na de kerkdienst brengt hij of zij u ook weer veilig thuis. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Een rollator meenemen hoeft niet; verschillende exemplaren zijn bij de ingang van de Grote Kerk beschikbaar.

Meedoen met de autodienst

Vrijwillige chauffeurs zijn altijd welkom. U kunt aangeven hoeveel passagiers u kunt halen en brengen. Wij plaatsen u na kennismaking in een rooster waarbij u eens in de twee maanden dienst heeft. Passagiers en chauffeurs stemmen zelf wekelijks telefonisch af. Uw voordeel: chauffeurs van de autodienst mogen parkeren op de gereserveerde plaatsen vlakbij de ingang.

Aanmelden

Kent u iemand die wij een groot plezier kunnen doen met de autodienst, wilt u er zelf gebruik van maken of bent u beschikbaar als chauffeur? Neem dan contact op met Erik Blomjous, email: pastoraat@pgvelp.nl  mobiel: 06 418 311 83 Hij coördineert de autodienst en brengt passagiers en de verschillende vrijwillige chauffeurs met elkaar in contact.